స్తోత్రం చెల్లింతుము

స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||
Advertisements

Idigo Deva EE Hrudayam

Idigo Deva Ee Hrudayam 
Idigo Deva Ee Manasu
Idigo Deva Ee Deham 
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Paniki Raani Teegalunnavi 
Phalamivva Adduchunnavi
Phaliyinche Asha Naakundi
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

Oh Naa Thota Maali
Inko Yedadhi Gaduvu Kaavali
Phaliyinche Asha Naakundi
Ee Nee Agnitho Kaalchuma
Parishudha Agnitho Kaalchuma

YouTube Link

స్తోత్రం చెల్లింతుము

Em       D    C      Em
స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
Em  C   Bm      Em
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
Em      D   C   D   Em
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
Em      D   C   D   Em
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

Em                  C      D    Em
సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
Em      D   C    D   Em
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

Em                     C     D  Em
సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
Em        D   C    D   Em
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C     D  Em
సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
Em      D     C    D   Em
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C    D    Em
పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
Em        D     C   D   Em
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||

Strumming: D D U D U D U

Aradhinchedanu Ninnu

Chorus
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Verse 1
Nee Jeeva Vakyamu Naalo - Jeevamu Kaliginche (2)
Jeevitha Kaalamantha - Naa Yesayya Neekai Brathikedanu (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Verse 2
Chinathalenni Kaliginanu - Nindalanni Nannu Chuttina (2)
Santhoshamugane Nenu - Naa Yesayya Ninne Vembadinthunu (2)

Chorus
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)
Ananda Gaanamutho - Arbhata Naadamutho (2)
Aradhinchedanu Ninnu - Naa Yesayya Aatmatho Satyamutho (2)

Composed by: Kripal Mohan
Singer: Alan

YouTube Link

Yesu Neeve Kaavalayya

Chorus
D         G    A        D
Yesu Neeve Kaavalayya - Naatho Kuda Raavalayya (2)
   Bm      D        Bm      D
Ghanuda Nee Divya Sannidhi - Nanu Aadukune Naa Pennidhi
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 1
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Digulu Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A       D
Neeve Agnapisthe - Tegulu Nannantadu (2)    
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 2
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Koratha Nakundadu (2)
Bm  G   Bm   A         D
Neeve Agnapisthe - Kshayatha Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Verse 3
D   Bm    A  Bm   G    A
Neeve Naatho Vasthe - Oatami Naakundadu (2)
Bm  G   Bm   A        D
Neeve Agnapisthe - Cheekati Nannantadu (2)
   A          D
Neeve Kaavalayya - Naatho Raavalayya (2)  ||Yesu Neeve||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)

యేసూ నీవే కావాలయ్యా

పల్లవి
D              G        A         D
యేసూ నీవే కావాలయ్యా - నాతో కూడా రావలయ్యా (2)
  Bm        D            Bm         D
ఘనుడా నీ దివ్య సన్నిధి - నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 1 
D   Bm    A   Bm   G    A
నీవే నాతో వస్తే – దిగులు నా కుండదు (2)
Bm  G    Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – తెగులు నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 2  
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – కొరత నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – క్షయత నన్న౦టదు (2)   
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)    ||యేసు నీవే||

చరనం 3 
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – ఓటమి నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – చీకటి నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)

Jayam Jayam Yesulo Naaku

Intro(X2): Am / / / | Am / D C

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Verse 1
Am         G 
Vishvasamutho Nenu Sagivelledaa
Dm               E
Aathma Paripoornudai Mundukelledaa (2)
F        G 
Nee Vaakyame Naa Hrudayamulo 
F        E
Naa Notilo Undhilaa    

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)         

Verse 2
Am      G 
Goppa Kondalu Kadhilipovunu
Dm           E
Sarihaddulu Tholagipovunu (2)
F        G
Asaadhyamainadi Saadhinchedaa
F        E
Vishvasamutho Nenu         

Chorus
Am            Dm   Em  Am
Jayam Jayam Jayam Jayam - Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Bridge
Am        F
Jayam Jayam...... Jayam Jayam......
Am           F
Jayam Jayam Jayam..... Jayam Jayam Jayam.....
Am           
Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam
F
Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam Jayam
C     G Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em  Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em  Am
Yesulo Naaku Jayam Jayam
Dm   Em      Am
Yesulo Naaku........ Jayam Jayam

Strumming: D U D U D D U

YouTube Link