Shor Duniya Mein

Chorus

Em
Shor Duniya Mein... 
Em           C-D-Em
Shor Duniya Mein Yeh Hogaya (2)
Em
Aaj Paida
Em
Aaj Paida
Em    D     C Em
Aaj Paida Masih Hogaya
Em    D     Em
Aaj Paida Masih Hogaya          ||Shor|| 

Verse 1 

Em               C     Em
Ghadariyon Raath Mein Bhedon Ko Charathe The (4)
Em      Am   C-D-Em
Dhuth Sandesh Unhe Degaya (2)
Em
Aaj Paida
Em
Aaj Paida
Em    D     C Em
Aaj Paida Masih Hogaya
Em    D     Em
Aaj Paida Masih Hogaya          ||Shor|| 

Verse 2

Swarg Jhum Jhum Karke Yeh Gatha Tha (4)
Sara Duniya Ka Nur Aagaya (2)
Aaj Paida
Aaj Paida
Aaj Paida Masih Hogaya (2)        ||Shor|| 

Verse 3 

Majhuse Sona Myrrh aur Loban Leke Aye The (4)
Maatha  Mariyam Ka Lal Agaya (2)
Aaj Paida
Aaj Paida
Aaj Paida Masih Hogaya (2)        ||Shor||

Strumming: D U D D U D U

Advertisements