యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U
Advertisements

Yesu Raju Janminche

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel. 

Fm Db Eb Cm
Yesu Raju Janminche - Naa Korakai Ilalo
Eb Cm Fm
Kreesthu Yesu Udayinche - Manakorakai Bhuvilo

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Uthsaha Gaanamu Chesudamu
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Anandamtho Ganthulu Vesudamu ||Yesu||

Fm Ab Bbm
Daveedu Vamshamandu - Bethlehemu Gramamandu
Eb Cm Fm
Kanya Mariya Garbhamandu - Rakshakudu Puttenu (2)
Fm Db Eb Cm
Pappulanu Rakshimpa – Nararoopam Daalchenu (2)
Fm Eb Cm Fm
Pashuvula Shalayandu – Pasivadai Velisenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Asharya Karudu - Alochanakartha
Eb Cm Fm
Balavanthudaina Prabhuvu - Nithyudagu Thandri (2)
Fm Db Eb Cm
Samadhana Karthayagu - Adhipathiyai Yesayya (2)
Fm Eb Cm Fm
Divinunchi Bhuviki Nedu – Digivachchenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Bangaru Sambrani - Bolamunu Arpincha
Eb Cm Fm
Taranu Vembadinchi – Gnanulu Vachiri (2)
Fm Db Eb Cm
Santosha Ganamutho - Parishudhuni Sannidhini (2)
Fm Eb Cm Fm
Sagilapadi Yesuni – Poojinchiri (2) ||O Sodara||

Strumming: D D U D U

Yesu Raju Janminche (Official Christmas Song)

Finally, the wait is over!!! I am really excited to share the video of my first ever original. Its been 2 months to date since my beloved Peddamma went to be with the Lord and I am dedicating this song to her.

I am thankful to God for giving me this opportunity to use my talents for His glory. Special thanks to my parents, family and friends for their prayers and support.

Here is the link to the YouTube video. Please watch, share and subscribe to my channel for more updates.

Lyrics, Tune & Produced: Vijay Kondapuram
Vocals: Enosh Kumar & Shalom Jagan
Music: Enoch Jagan
Guitars: David Livingston
Video Editing: Vijay & Shanth Kondapuram

Please stay tuned for the Lyrics and Chords…

Aaradhana Yeshu Ko

Gm      Cm         F        Gm           
Shyamo Shaher Charo Paher – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm      Cm          F        Gm        
Raat Aur Din Subah Aur Sham – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Gm      Cm         F        Gm    
Shyamo Shaher Charo Paher – Mere Yeshu Ko Aaradhana
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Gm       Cm     F       Bb   Gm
Chahe Kuch Bhi Aur Anjam – Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm      Cm        F       Bb   Gm
Gam Ke Badal Ya Ho Khushiya - Aaradhana Mai Karta Rahu	
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko  (3)
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Pita Ko – Aaradhana Aatma Ko

Gm      Cm       F       Bb   Gm
Ashish Mujko Mile Na Mile - Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm      Cm       F       Bb   Gm
Changai Mujko Mile Na Mile - Aaradhana Mai Karta Rahu
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko
Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Pita Ko – Aaradhana Aatma Ko

Gm       Eb  F        Gm
Aaradhana Yeshu Ko – Aaradhana Yeshu Ko (2)

Strumming: D U D D U D

YouTube Link

రండి యెహోవాను గూర్చి

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము (2)
Cm        Bb  Ab    Cm
ఆయనే మన పోషకుడు - నమ్మదగిన దేవుడన్నీ (2)
Ab    Cm
నమ్మదగిన దేవుడనీ...     

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము
Cm       Bb        Cm   
ఆహా .. హల్లేలూయా ఆహా .. హల్లేలూయా (2)

Cm       Bb        Cm
కష్టనష్టము లెన్నున్నా - పొంగు సాగరలెదురైనా (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
ఆయనే మన ఆశ్రయం - ఇరుకులో ఇబ్బందులలో (2)
Ab    Cm
ఇరుకులో ఇబ్బందులలో...                ||రండి||

Cm          Bb      Cm
విరిగి నలగిన హృదయముతో - దేవ దేవుని సన్నిధిలో (2)
Cm     Bb    Ab       Cm 
అనిశము ప్రార్ధించినా - కలుగు యీవులు మనకెన్నో (2)
Ab      Cm
కలుగు యీవులు మనకెన్నో...               ||రండి||

Cm       Bb      Cm 
త్రోవ తప్పిన వారలను - చేరదీసే నాధుడనీ (2)
Cm     Bb      Ab     Cm 
నీతి సూర్యుండాయనేయని - నిత్యము స్తుతి చేయుదము (2)
Ab     Cm
నిత్యము స్తుతి చేయుదము...               ||రండి||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Randi Yehovanu Gurchi

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu (2)
Cm        Bb  Ab     Cm
Ayane Mana Poshakudu - Nammadagina Devudani (2)
Ab     Cm
Nammadagina Devudani

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu
Cm     Bb        Cm   
Aha Hallelujah - Aha Hallelujah (2)

Cm          Bb        Cm
Kashta Nashatamu Lennunna - Pongu Sagaraledhuraina (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
Ayahe Mana Ashrayam - Irukulo Ibbandhulalo (2)       
Ab    Cm
Irukulo Ibbandhulalo                     ||Randi||

Cm          Bb        Cm
Throva Thappina Vaaralanu - Cheredeese Naadhudani (2)
Cm      Bb      Ab        Cm 
Neethi Suryundaayanenani - Nityamu Sthuthi Cheyudhamu (2)
Ab       Cm
Nityamu Sthuthi Cheyudhamu                  ||Randi||

Cm            Bb          Cm
Virigi Naligina Hrudhayamutho - Deva Devadevuni Sannidhilo (2)
Cm          Bb Ab       Cm 
Anishamu Praardhinnchina - Kalugu Eevulu Manakenno (2)
Ab      Cm
Kalugu Eevulu Manakenno                    ||Randi||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Jeevanadhini Naa Hrudayamulo

D     A   D    G  C     D A  D
Jeevanadhini Naa Hrudayamulo - Pravahimpa Cheyumayaa (2)

D         G     C     G   D
Shareera Kriyalanniyu - Naalo Nashiyimpa Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D         G    C   G      D
Balaheena Samayamulo - Nee Balamu Prasaadinchumu (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C    G   D
Endina Emukalanniyu - Tirigi Jeevimpa Cheyumayaa (2)   ||Jeevanadini||

D        G      C     G   D
Aatmeeya Varamulatho - Nannu Abhishekam Cheyumayaa (2)  ||Jeevanadini||

D       G    C   G   D
Hallelujah Amen - Amen Hallelujah Amen (2)        ||Jeevanadini||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link